Dịch vụ

Nhà hàng cơm niêu Việt Xưa rất hân hạnh được đón tiếp và phục vụ quý khách trong nước và quốc tế đến với thành phố Đà Nẵng thân thương

Dịch vụ

Nhà hàng cơm niêu Việt Xưa rất hân hạnh được đón tiếp và phục vụ quý khách trong nước và quốc tế đến với thành phố Đà Nẵng thân thương

Cà phê sân vườn

Nhà hàng cơm niêu Việt Xưa rất hân hạn

Hội nghị sự kiện

Nhà hàng cơm niêu Việt Xưa rất hân hạn

Nhà hàng

Nhà hàng cơm niêu Việt Xưa rất hân hạn