Menu

Menu

Menu

STTTên Món (Name of Dishes)Giá (Price)
I .KHAI VỊ (APPERTIZER
1"Khoai Tây Chiên
(French Fried)"
60,000
2"Ram Sài Gòn
(Sai Gon Fried Roll)"
120,000
3"Chả Giò Hải Sản
(Seafood Fried Roll)"
130,000
4"Xà Lách Dầu Dấm
(Vinegar oil Salad)"
x
5"Xà Lách Cá Ngừ
(Tuna Salad)"
140,000
6"Xà Lách Thịt Hộp
(Canned Meat Salad)"
140,000
7"Xà Lách Thịt Bò
(Beef Salad)"
150,000
8"Chả Cốm Chiên
(Fried Oatmeat)"
120,000
9"Chả nhái Chiên
(Fried Baby Frog Mix)"
140,000
II. CÁC MÓN ĐẬU (TOFU DISHES)
1"Đậu Hũ Chiên Giòn / Lướt ván
(Tofu Fried)"
65,000
2"Đậu Hũ Sốt Cà chua
(Fried Tofu With Tomato Sauce)"
75,000
3"Đậu Hũ Sốt Cay
(Fried Tofu With chili Sauce)"
75,000
4"Đậu Hũ Non Hấp
(Steamed Tofu)"
75,000
5"Đậu Hũ Sốt Nấm
(Tofu mushroom sauce)"
95,000
6"Đậu Hũ Rán Xào Ba Chỉ
(Stir Fried Tofu With Bacon)"
95,000
7"Đậu Hũ Sốt Nấm Thịt Băm
(Tofu with mushroom sauce and minced meat)"
110,000
8"Đậu Hũ Tứ Xuyên
(Tofu sichuan)"
120,000
9"Trứng Tráng Thịt Băm
(Fried Egg With Minced meat)"
80,000
10"Trứng chiên
(Fried egg)"
65,000
III. CÁC MÓN RAU (VEGETABLES DISHES)
1"Rau Muống Xào Tỏi
(Stir Fried Water Spinach with Garlic)"
55,000
2"Rau Muống Luộc
(Boiled Water Spinach)"
55,000
3"Cải Xanh Xào Tỏi / Luộc
(Stir Fried/ Boiled Green Cabbage With Garlic)"
60,000
4"Mồng Tơi Xào Tỏi / Luộc
(Stir Fried/ Boiled Malabar spinach with garlic)"
60,000
5"Cải Thìa Xào Tỏi
(Stir Fried Bok Choi With Garlic)"
65,000
6"Cải Thìa Xào Nấm Đông Cô
(Stir Fried Bok Choi With Chinese black mushroom)"
85,000
7"Bầu Luộc Chấm Trứng
(Boiled Gourd With egg)"
70,000
8"Đậu Bắp luộc chấm chao
(Boiled Okra With Fermented Tofu)"
60,000
9"Rau Lang Luộc / Xào Tỏi
(Stir Fried/ Boiled Sweet Potato Buds With Garlic)"
60,000
10"Bông Lý Xào Tỏi / Bò (Theo Mùa)
(Stir Fried Pergularia With Garlic / Beef (seasonal))"
70.000 - 130.000
11"Cải Xanh Xào Bò
(Stir fried beef with Green Cabbage)"
130,000
12"Súp Lơ Xào Bò
(Stir Fried Broccoli with beef)"
150,000
13"Súp Lơ Xào Tôm
(Stir Fried Broccoli With Shrimp)"
140,000
14"Khổ Qua Xào Trứng
(Stir fried Bitter-melon with egg)"
75,000
15"Khổ Qua Xào Bò
(Stir fried Bitter-melon with Beef)"
130,000
16"Cà Tím Rán Mỡ Hành
(Fried Egg plant with spring onion oil)"
75,000
17"Cà Tím Phủ Bột chiên
(Deep fried Egg plant tempura)"
80,000
18"Mướp Hương Xào Bò
(Stir Fried Fiber Melon With Beef)"
130,000
19Mướp Hương xào lòng gà95,000
20"Mướp Hương Xào Mực ống
(Stir Fried Fiber Melon With Calamari)"
150,000
IV. CÁC MÓN BÒ (BEEF DISHES)
1"Bò Xào Hành Cần
(Stir Fried Beef With Onion & Celery)"
140,000
2"Bò Xào Nấm
(Stir Fried Beef With mushroom)"
150,000
3"Bò Xào Lá Lốt
(Stir Fried Beef With Lolot)"
140,000
4"Bò Xào Lúc Lắc / Khoai tây chiên
(Saute Diced Beef / French Fried)"
150,000
V.CÁC MÓN GÀ (CHICKEN DISHES)
1"Gà Hấp Hành ( 1/2 con - 1 con )
(Steamed Chicken With Orion ) (Whole / Split)"
210.000 - 420.000
2"Gà Xé Bóp ( 1/2 con - 1 con )
(Chicken Salad) (Whole/ Split)"
210.000 - 420.000
3"Gà Xào Sả Ớt (Đĩa - 1/2 con - 1 con)
(Stir Fríed chicken with chilli & lemongrass) (Plate)"
140.000 - 210.000 - 420.000
4"Gà Xào Nấm (Đĩa - 1/2 con - 1 con)
(Stir Fried Chicken With Mushroom) (Plate)"
140.000 - 210.000 - 420.000
5"Gà Kho Gừng (Đĩa - 1/2 con - 1 con)
(Chicken Cooked with Sauce and Ginger) (Plate)"
140.000 - 210.000 - 420.000
6"Gà Rang Tiêu (Đĩa 1/2 con - 1 con)
(Roasted Chicken With Pepper) (Plate)"
140.000 - 210.000 - 420.000
7"Gà Xào Chua Ngọt (Đĩa 1/2 con - 1 con)
(Stir fried Chicken with sweet and sour sauce) (Plate)"
140.000 - 210.000 - 420.000
8"Gà Nấu Lá Giang
(Hot Pot Chicken With River leaf creeper)"
140.000 - 210.000 - 420.000
9"Cánh Gà Chiên Mắm
(Fried Chicken Wing With Fish Sauce)"
110,000
VI. CÁC MÓN TÔM (SHRIMP DISHES)
1"Tôm Đất Rang Muối
(Roaster Shrimp With SalT)"
140,000
2"Tôm Sú Chiên Bơ Tỏi
(Deef Fried Black Tiger Shrimp With butter & garlic)"
180,000
3"Tôm Sú Hấp
(Steamed Black Tiger Shrimp)"
180,000
4"Tôm Sú Rang Me
(Roasted Black Tiger Shrimp With Tamarind sauce)"
180,000
5"Tôm sú rang muối
(Sauted Black Tiger Shrimp with salt)"
180,000
6"Tôm Sú Xóc Tỏi
(Stir Fried Black Tiger Shrimp with Garlic)"
180,000
7"Tôm Rim Mặn
(Salty Prawn)"
140,000
8"Tôm Xào Lagim
(Stir fried Shrimp With optional ingredients)"
140,000
9"Tôm Um Sa Tế
(Simmed Shrimp With Satay sauce)"
140,000
10"Tôm Xào Chua Ngọt
( Sweet & Sour Stir fried Shirmp)"
140,000
11"Tôm Sú Chiên Xù
(Tempura Black Tiger Shrimp)"
180,000
VII. CÁC MÓN MỰC (SQUID DISHES)
1"Mực Cơm Chiên Giòn
(Deep Fried Baby Squid)"
150,000
2"Mực Cơm Chiên Mắm
(Deep Fried Baby Squid With Fish Sauce)"
150,000
3"Mực Cơm Hấp
(Steamed Baby squid)"
150,000
4"Mực Xào Hành Cần
(Stir Fried Squid With Orion and Celery)"
150,000
5"Mực Xào Sa Tế
(Stir fried Squid with satay sauce)"
150,000
6"Mực Xào Chua Ngọt
(Stir fried Squid with sweet and sour sauce)"
150,000
7"Mực Xào Lăn
(Stir fried squid with sauce)"
150,000
8"Mực Tươi Chiên Giòn
(Deep fried fresh caught Squid)"
200,000
9Mực ống tẩm bột chiên xù200,000
10Mực cơm tẩm bột chiên xù200,000
VIII. CÁC MÓN ẾCH / LƯƠN (FROG & EEL DISHES)
1"Ếch Xào Sả ớt
(Stir Fried frog with Lemonrass & chilli)"
120,000
2"Ếch Chiên Bơ
(Fried frog with butter)"
120,000
3"Êch Xào Lăn
(Stir Fried frog with sauce)"
130,000
4"Ếch Xào Nấm Hương
(Stir Fried frog with agaric)"
130,000
5"Êch Xào Măng
(Stir Fried frog with bamboo shoots)"
130,000
6"Êch Um Tiêu
(Simmed frog with pepper)"
130,000
7"Lươn Xào Sả Ớt
(Stir fried Eel with Lemongrass & Chilli )"
120,000
8"Lươn Xào Lăn
(Stir Fried Eel with sauce )"
130,000
IV. CÁC MÓN THỊT HEO (PORK DISHES)
1"Thịt Luộc Chấm Mắm Tôm
(Steamed Porkmeat served shrimp sauce)"
90,000
2"Thịt Nạc Rim Tiêu
(Simmered Porkmeat with pepper)"
95,000
3"Thịt Nạc Rim Gừng
(Simmered Porkmeat with with ginger)"
95,000
4"Ba Chỉ Cháy Cạnh
(Grilled Bacon)"
90,000
5"Thịt Rim Tôm
(Simmered Porksmeat with shrimp)"
120,000
6"Thịt Xào Chua Ngọt
(Stir fried pork with sweet & sour sauce)"
120,000
7"Sườn Rim Tiêu
(Simmered Pork's ribs with pepper)"
140,000
8"Sườn Xào Chua Ngọt
(Stir fried Pork's Ribs with sweet & sour sauce)"
140,000
X. CÁC MÓN CÁ (FISH DISHES)
1"Cá Rô Đồng Chiên Xù
(Deef Fried Anabas)"
95,000
2"Cá Thu Chiên Mắm Tỏi
(Fried Mackerel with Garlic sauce)"
120,000
3"Cá Thu Chiên Sốt Cà
(Fried Mackerel with tomato sauce)"
120,000
4"Cá Thu Kho Ngọt
(Mackerel Cooked With Sweet Sauce)"
120,000
5"Cá Thu Sốt Chanh Dây
(Fried Mackerel With Passion Fruit sauce)"
130,000
6"Cá Thu Sốt Bơ Chanh
(Friefd Mackerel with Butter & Lemon sauce)"
130,000
7"Cá Diêu Hồng Chiên Xù / Um Dưa
(Crispy fried red tilapia)"
190,000
8"Cá Chim Chiên
(Fried Promfret)"
180,000
9"Các Lóc Chiên Giòn / Mắm Xoài
(Crispy fried Snake head)"
180,000
10"Cá Kèo Chiên Gion
(Deep Fried sanke head)"
130,000
XII. CÁC MÓN KHO TỘ (BRAISED DISHES)
1"Cá Bống Kho Tộ
(Braised Goby Fish)"
90,000
2"Cá Kèo Kho Tộ
(Braised Elongatus )"
95,000
3"Cá Lóc Kho Tộ
(Braised snake fish)"
95,000
4"Cá Bông Lau Kho Tộ
(Braised Chinese Pangasis Cat fish)"
95,000
5"Thịt Kho Ruốc Sả
(Braised meat with lemongrass and salted shredded meat)"
85,000
6"Thịt Kho Tàu
(Chinese Style Braised Pork)"
110,000
7"Thịt Kho Tương Bần
(Braised Pork with Salted soy bean)"
110,000
8"Bê Sữa Củ Nén
Braised Young Beef with nen"
180,000
9"Chân Gio Muối
Salt leg"
150,000
XII. CÁC MÓN CANH (SOUP DISHES)
1"Canh Cải Thịt Bằm
(Cabbage and minced meat soup)"
90,000
2"Canh Khổ Qua Nấu Tôm
(Bitter Melon with Shrimp Soup)"
100,000
3"Canh Cải Cá Rô
(Anabas and Broccoli Soup)"
95,000
4"Canh Cà Chua Nấu Thịt Bò
(Tomato With Beef Soup)"
95,000
5"Canh khổ Qua Nấu Thịt Hộp
(Bitter Melon with meat Soup)"
100,000
6"Canh Nghêu Thì Là
(Clam and Fennel Soup)"
95,000
7"Canh Chua Cá Lóc
(Sour snake head Soup)"
100,000
8"Canh Chua Hải Sản
(Sour Sea Food Soup)"
130,000
9"Canh riêu cua nấu mùng tơi
(Malabar - minced crab Soup )"
75.000 - 90.000
10"Canh rau má nấu tôm (Hoặc Bò)
(Shrimp Centalla Soup)"
100,000
11"Canh rau má nấu nghêu
(Clam centalla Soup)"
95,000
12"Canh Chua Cá Bông Lau
(Sour Chinese Pangasis Cat fish Soup)"
80000 - 100.000
13"Canh Cải Chua Sườn Non
(Permented vegetable and small ribs soup)"
120,000
14"Canh Chua Cá Mú
(Sour Grouper Soup)"
150,000
15"Canh Gà Lá Giang
(Chicken and River leaf creeper soup)"
130,000
16"Canh Khổ Qua Nấu Cá Thác Lát
(Bitter Melon With Featherback Soup)"
130,000
17"Canh Chua Cá Bớp
(Sour Cobia Soup)"
150,000
XIII. CÁC MÓN SOUP (WESTERN SOUP DISHES)
1"Soup Bắp Cua
(Crab And Corn Soup)"
60,000
2"Soup Bắp Tôm
(Shrimp and Corn Soup)"
60,000
3"Soup Nấm Bò
(Beef and MushroomSoup)"
70,000
4"Soup Vi Cá Cua
(Fin and Crab Soup)"
200,000
5"Soup Yến
(Swallow Soup)"
300,000
6"Soup Hải Sâm
(Sea Cucumber Soup)"
150,000
XIV. CÁC MÓN ĐẶC BIỆT (SPECIAL DISHES)

1"Gà Hấp Hành
(Steamed Chicken With Spring Onion)"
420,000
2"Gà Hấp Lá Chanh Nguyên Con
(Steamed Chicken With Lemon Leaf)"
420,000
3"Gà Rang Muối
(Roasted Chicken with salt)"
420,000
4"Gà Chiên Mắm
(Fried Chicken With Fish Sauce)"
420,000
5"Nai Xào Sả Ớt
(Stir Fried Venison With chili & Lemongrass)"
150,000
6"Nai Xào Rau Muống
(Stir Fried Venison With warter spinash)"
150,000
7"Nai Xào Lá Lốt
(Stir Fried Venison With Lolot)"
150,000
8"Nai Xào Hành Cần
(Stir Fried Venison With Onion & Celery)"
150,000
9"Heo Rừng Hấp Sả
(Steamed wild boar with lemongrass)"
150,000
10"Heo rừng Xào Lá Lốt
(Stir Friesd wild boar with Lolot)"
150,000
11"Bò Mỹ Sốt Tiêu Đen Ăn Kèm Khoai Tây Nghiền
( American Beef with black pepper served with mashed potato)"
350,000
12"Bò Mỹ Sốt Vang Đỏ Ăn Kèm Khoai Tây Nghiền
(American Beef with Red Wine served with mashed potato)"
350,000
13"Cá Hồi Sốt Chanh Dây Ăn Kèm Khoai Tây Nghiền
Salmon with Passion Fruit sauce served with mashed potato"
270,000
14Cá Chim Sốt Thái ( Pomfret served with Thai Sauce)
210,000
15Cá Bớp Om Dưa (Cobia braised with pickle)
220,000
XV. CƠM (RICE)
1Cơm niêu (Rice Pot)
15,000
2Cơm Chiên Hải Sản (Seafood Fried Rice)
130,000
3Cơm Chiên Trứng (Egg Fried Rice)
80,000
4Cơm chiên dương châu (Fried rice of yangzhou)
130,000
XVI. TRÁNG MIỆNG (DESSERT)
1Trái cây đĩa ( Fruits )
70,000
2Bưởi đĩa ( Grapefruit)
90,000
3Đậu Phộng (Peanut)
10,000
4Hạt Điều (Cashew)
20,000
XVII. Đồ Uống (BEVERAGE)
1Bia Larue (Chai/Lon)(Larue beer- can/bottle)
14.000 - 16.000
2Bia Tiger (Chai/ Lon) (Tiger beer -can/bottle)
17,000
3Bia Heineken (Chai/ Lon) (Heineken beer- can/bottle)
22000 - 24.000
4Cocacola / 7up / Pepsi (Coke/7up/ Pepsi)
20,000
5"Bò Húc
(Red bull)"
25,000
6Nước Suối (Fresh water)
15,000
7Dừa Trái (Coconut)
35,000
XVIII. WINE
1Vang Pháp - French wine
1.1Cordier Bacalan Bordeaux Blace
1.2Cordier collection Privee Bor deaux
2Vang Chile - Chilean Wine
2.1Frontera Cabemet Sauvignon
2.2Vina Maipo Cabemet Merlot
3Vang Uc - Australian Wine
3.1Lindemans Cawarra Chardonay
3.2Lindemans Cawarra Merlot
3.3Bin 40 Merlot
3.4Bin 50 Shiaz
4Vang Đà Lạt - Da Lat Wine
4.1Vang đỏ Đà Lạt - Da Lat Red Wine
5Vodka
5.1Vodka Men
5.2Vodka Cá Sấu - Alligator Vodka
XIX. KHÁC (OTHERS)
1Thuốc Ngựa - White Hourse Cigarette
30,000
2Thuốc 555 - 555 Cigarette
40,000
3Thuốc Dunhill - Dunhill Cigarette
40,000
4Khăn Lạnh - Cold towel
5,000